Diplom

Dato: 1541-03-14


Nettsider
Diplom datert 1541, 14. mars. Bergenshus (bergen). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 748


Signatur: ubb-diplom-0212


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Høvedsmann Tord Rød i Bergen bygsler bort en grunn som kaltes Buklergrunn i Hollenderstredet i Bergen til byfogd Anders Mattissøn og hans hustru Gennit Jonsdatter for to Bergerylden i årlig grunnleie. Cfr. brev av 6/3 1583, 18/12 1583, 22/5 1622 og 1643.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold

Relatert til: Tord Rød, Gennit Jonsdatter, Anders Mattissøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Seglet mangler, men remmen henger på.

comments powered by Disqus