Diplom

Dato: 1542-05-14Signatur: ubb-diplom-0214


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

«Vij efftherscreffne Oluff Sebiørnsøn wor nadh(igs)te herres ffogigg och proust wti nordfiord Her Tue (?) N: spst (: sogneprest?) i gloppe» samt fire (?) lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at Sigurd Siurdsøn tok kirkefolket i Vereid til vitne på at han hadde kjøp 15 månedsmatsbol i rand av Oluf Hakonssøn på Fitje. Dette var også bevitnet av folket i Nedstryn på Lunde. Jfr. Jakob Aaland: Gloppen-Breim I, 167-168, der brevet er referet. Etter Aaland er Oluf Sebjørnsøn både fogd og prost i Nordfjord; men ordlyden kan vel også tolkes på annen måte. - Dateringen er ugrei: ifølge brev av 1534, 17. mai (?) har Olaf Håkonsson solgt denne parten i Rand til Sjurd Sjurdsønns farfar (?) Jon Simonsson. Det samme er opplyst i brev av 30. juli 1587 (Gloppen): se dette brevet og korrespondanse som er vedlagt det.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, Skjøte

Relatert til: Oluff Sebjørnssøn, Sigurd Sjurdsøn, Oluf Hakonssøn, Sceneweb

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir, spor av 6 segl.

comments powered by Disqus