Diplom

Dato: 1543-02-18


Nettsider
Diplom datert 1543, 18. februar. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum XXI, Nr. 870


Signatur: ubb-diplom-0216


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks lagrettemenn i Nordfjord bevitner at Nils Kolbenssøn solgte til Anders Torgilssøn en laups leie i Ytre-Eide, og det han eide i Staffrijn (Stauri), og mottok betalingen. Utstedt av And(ers) Hansen, Lauris Pedersen borgemester wdj bergenn oc Christenn Sch(riffu)er, stadzens schriffier (uten år). Spor av 3 vokssegl. Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Eiendom, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Laupsleie, Jordskyld

Relatert til: Andr. Hansen, Lauris Pedersen, Anders Torgilssøn, Nils Kolbenssøn, Segl 1 på diplom datert 1543, 18. februar. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane), Segl 2 på diplom datert 1543, 18. februar. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane), Segl 3 på diplom datert 1543, 18. februar. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Etter vidisse på papir.

comments powered by Disqus