Diplom

Dato: 1560-07-25Signatur: ubb-diplom-0246


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Stadfestelse av Bergen bys privilegier. Kong Fredrik II stadfester de privilegier hans far kong Christian III har gitt Bergen by. Pergament. 1. seglrem henger på, men selve seglet mangler. Gave 1926 fra Dr. Edv. Bulls etterkommere ved Prof. Edv. Bull, Oslo. Registrert etter kopiboka i Norske Rigs-Registranter I, s. 299. Edvard Bulls brev av 4.4.1926 og A.M. Wieseners svar av 8.4.1926 er vedlagt (i kopier).

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Privilegier, Bergens byes privilegier

Relatert til: Kong Christian III, Kong Fredrik II, Anthon Mohr Wiesner, Edvard Bull d.e.

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament. 1. seglrem henger på, men selve seglet mangler

comments powered by Disqus