Diplom

Dato: 1562-11-02


Nettsider
Diplom datert 1562, 2. november. Bergenhus. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 10. Nr. 758


Signatur: ubb-diplom-0252


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Høvedsmannen på Bergenhus, Erik Rosenkrantz til Valsø bekjentgjør at han på kongens vegne har leiet bort en av tomtene til Allehelgens kirke til Dankert Skotte og hans hustru. Tomten ligger ved Øvregaten i Bergen og grunnleien er 12 skilling pr. år.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Relatert til: Erik Rosenkrantz, Dankert Skotte, Segl 1 på diplom datert 1562, 2. november. Bergenhus (Bergen)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament. Seglet henger på, men er utydelig

comments powered by Disqus