Diplom

Dato: 1566-09-08


Nettsider
Diplom datert 1566, 8. september. Bu (Ullensvang, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 794


Signatur: ubb-diplom-0264


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jakob Sevrenssøn, sogneprest til Eidsfjord, og fem lagrettemenn i Kinsarvik skiprede og Eidsfjord kunngjør, at de overvar et jordbytte mellom Sjurd Nilssøn på Drag og hans frende Haldor Haldorssøn på Bu, der denne skulle ha Tveisme eier, mens Sjurd skulle ha hele Haldors anpart i Midnes og Huse.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Eiendomstransaksjon

Relatert til: Sjurd Nilssøn, Jakob Sevrenssøn, Haldor Haldorssøn, Segl 1 på diplom datert 1566, 8. september. Bu (Ullensvang, Hordaland), Segl 2 på diplom datert 1566, 8. september. Bu (Ullensvang, Hordaland)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Papir. 2 påtrykte vokssegl og spor av 4 hvorpå intet segl har vært trykt

comments powered by Disqus