Diplom

Dato: 1567-03-16


Nettsider
Diplom datert 1567, 16 mars. Hus (Ullensvang) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 795


Signatur: ubb-diplom-0265


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Sammendrag: Sjurd Thollefssön paa Hus (i Kinservik?) erkjender at have solgt til Kel Vikingssön paa Hereid (i Eidsfjord) en Del af Ödejorden store Röten i Kinservik Sogn i Hardanger, hvilken aarlig giver 2 Löber Salt i Land- skyld, for en 4 Lods Sölvske og 1 Daler i Skjödningsöre; den ene Löb var gjenlöst fra Brödrene Knut, Anved og Olaf Johanssönner i Ose (i Ulfvik).

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Salg av eiendom

Relatert til: Sjurd Thollefssøn, Olaf Johanssøn, Knut Johanssøn, Anved Johanssøn, Kel Vikingssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, av de 6 segl vedhenger bare levninger av nr. 5.

comments powered by Disqus