Diplom

Dato: 1648-06-18Signatur: ubb-diplom-0802


Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christian Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Elline Jørgensdatter en av slottets grunner nedenfor Korskirkealmeningen, som i sin tid hadde tilhørt avdøde Jørgen Jonssøn og som Christen Søffrenssøn hadde kjøpt av hans arving, maler Niels Hanssøn. Den årlige grunnleien er to riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomsforhold, 1600-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Relatert til: Ove Bjelke, Christian Søffrenssøn, Niels Hanssøn, Christen Søffrenssøn, Jørgen Jonssøn, Elline Jørgensdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglet mangler

comments powered by Disqus