Diplom

Dato: 1663-08-31Signatur: ubb-diplom-0957


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Fredrik Nielssen Busch, borger i Ringkøbing på Jylland, har solgt til Christoffer Gregerssen, tollbodskriver i Bergen, en tiendepart av en enghage nedenfor vektertårnet ved Nøstet samt leie av flere grunner som han hadde arvet etter sine av foreldre. Byskriver Rana Thomessen og Axel Lauritssen har på anmodning forseglet skjøtet istoffer Gregerssen, tollbodskriver i Bergen, en tiendepart av en enghage nedenfor vektertårnet ved Nøstet ...

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, 1600-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Relatert til: Rana Thomessen, Axel Lauritssen, Fredrik Nielssen Busch, Christoffer Gregerssøn, Jylland

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 320 mm
  • 400 mm
  • God
  • Skjøte, 5 s., 3 påtrykte segl

comments powered by Disqus