(3.) Indkomne Brever m. m. 1605 - 1699. 35

ubb-ms-0167-04-61 inneholder 35 Brev samt dokumenter fra 1688 angående å "forarbeide ligplader af messing og blik".


Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-01

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-02

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-03

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-04

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-05

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-06

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-07

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-08

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-09

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-10

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-11

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-12

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-13

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-14

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-15

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-16

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-17

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-18

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-19

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-20

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-21

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-22

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-23

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-24

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-25

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-26

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-27

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-28

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-29

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-30

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-31

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-33

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-34

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-61-35