(1.) En Pakke indeholdende: Avskrift av Skrædderlaugets laugsartikler av 4/11 1682. Oldermandens regnskaber 1826 - 1849. 17


Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skredderlauget, Skredder

Manuskript ubb-ms-0167-12-148-01

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-02

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-03

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-04

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-05

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Manuskript ubb-ms-0167-12-148-06

Regnskap

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-07

Regnskap

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-08

Regnskap

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-10

Gjenpart

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-11

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Manuskript ubb-ms-0167-12-148-12

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-14

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-15

Regnskap

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-16

Regnskap

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-17

Regnskap

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-18

Johannes Fredricksen f. Gudbrandsdalen tok borgeskap som skrædder i Bergen 21/7 1840

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Regnskap, Skredderlauget, Skredder

Regnskap ubb-ms-0167-12-148-19