Gamle utlaansbeviser ca. 1820 - 1850. Kontrakter angaaende leie av bygningen. 1825-1838, 1840, 1,2,3,4,5,6,7,8, 1859, 1861, 2,5,6,7,8,4, 1870, 1, kontrakter 1871 - 1893, prøve 1872,3,4,5,6,7,8, (resten utydelig). 16


1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-01

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-02

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-03

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-04

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-05

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-06

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-07

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-08

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-09

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-10

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-11

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-12

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-13

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-15

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-c-16