Brever til Det dramatiske Selskab fra 1825 - 1866. - Brever til Det dramatiske Selskab fra 1871 - 1878. - Ansøkninger om assistentposten efter L'Abee. Brever til Det dramatiske Selskab fra 1879 - 1897. Brever til Det dramatiske Selskab 1904 - 1906. 0