Tryksaker som: Love for Det dramatiske Selskab 1820. - Love for Det dramatiske Selskab 1867. - Aktiebrever, leiekontrakter, gamle billetter m. m. 4


8 nummererte eksemplarer

1800-tallet, Lover, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-a-11-a

47 nummererte eksemplarer

1800-tallet, Lover, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-a-11-b

Aksjebrev ang ombygging av teateret. 27 nummererte eksemplarer

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Aksjebrev, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-a-11-c

68 nummererte eksemplarer

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-a-11-d