Til Stockholm og Kristiania, 1846 2


Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1846.

Reisedagbok, Reise

Manuskript ubb-ms-0659-e-04-01

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1846.

Reisedagbok, Reise

Manuskript ubb-ms-0659-e-04-02