Reiseoptegnelser av frk. Catharine Kølle. 11


Samling ubb-ms-0659-e-01

Samling ubb-ms-0659-e-04

Catharine Hermine Kølle

Catharine Hermine Kølles håndskrevne reisedagbok fra 1856.

Reise, Reisedagbok

Manuskript ubb-ms-0659-e-07