Nummer skapt av

Laget mellom 1943-01-01 og 1943-12-31Signatur: ubb-ekstern-aam-ill-12-08


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ble først stensilert i Oslo, siden, mellom juli 1942 og desember 1944, ble den trykket i Kai Møllers trykkeri i Drammen. Arne Gustavsen og Finn Petersen tok initiativ til å få trykket avisen i Drammen sammen med Kai Møller og Thorstein Bakke. Pettersen gikk snart i dekning og ledet arbeidet med avisen hele krigen igjennom. To mann, Arne Gustavsen og Rolf Pettersen, som arbeidet med trykkingen i Drammen, ble arrestert av tyskerne og skutt i 1944. I desember 1944 ble trykkingen av sikkerhetshensyn flyttet tilbake til Oslo. Totalt ble det trykt 1,5 millioner eksemplarer av avisen hos Møller. Tilbake i Oslo ble organiseringen av trykkingen organisert av August Ellinger i Wahlins boktrykkeri. Det meste av det redaksjonelle arbeidet ble utført i Oslo. En rekke personer var inne som redaktører. Christian Hilt (1941-42), Olaf Hofmo (1942), Kåre Selnes (1942-43), Jul Kvale (1943-44), Adelstein Hauge og Otto Sommerstad (1944-45). Vanlig opplag var ca. 18000.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illegale aviser, Motstandskamp

Inneholder:

 • Friheten Nr.10 1943 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.13 November 1944 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.14, Desember 1944 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.15, Desember 1944 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.16, Januar 1945 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.18 1942 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.25 1942 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.28 1942 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.31 1942 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.4, Mars 1945 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.5, Mars 1945 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.6 1943 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.6, April 1945 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.7, 1943 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.7, April 1945 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Friheten Nr.9 1943 [Illegal avis], s. -, Adalstein Haugen;
 • Er en del av

  Krigstrykk: Norske illegale aviser

  Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer

  Illegale aviser hos Spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen

  Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


  comments powered by Disqus