Nummer skapt av

Publisert: 1896

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 20 (s. 97-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1896-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Kjemi, Medisin, Entomologi, Fiskeri

Inneholder:

 • En ny art af straaler og fotografi af det usynlige., s. 97-109, Sophus Torup;
 • Arv og erhvervede egenskaber., s. 109-115, Gerhard Armauer Hansen;
 • Beskyttelseslighed hos insekter og edderkopper., s. 115-124, Ernst Krause;
 • Jordens indre, s. 115-124, Thomas Christian Thomassen;
 • Maneterne og fiskeyngelen, s. 135-138, Ukjent;
 • Stenkulsrøg, s. 138-147, Otto Vogel;
 • Et stankdyr blandt insekterne, s. 147-150, O. J. Lie-Pettersen;
 • Selvlemlæstelse hos dyr, s. 150-156, Ukjent;
 • Flydende luft, s. 156-159, Otto N. Witt;
 • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


  comments powered by Disqus