Nummer skapt av

Publisert: 1914

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 38 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1914-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Botanikk, Geografi, Kjemi, Entomologi, Fugler

Inneholder:

  • Træk av de selskabelig levende insekters biologi., s. 193-206, O. J. Lie-Pettersen;
  • Norges jordskjælv med særlig hensyn til deres utbredelse i rum og tid., s. 206-225, Carl Fredrik Kolderup;
  • Træk av hønsenes liv., s. 225-239, Thorleif Schjelderup-Ebbe;
  • Radium, et middel til drivning av planter., s. 240-244, Hans Molisch;
  • Utvikling av sekundære kjønskarakterer ved radiumemanation., s. 244-246,
  • Uttapningen av Zuidersjøen., s. 246-248, Hagbart Magnus;
  • Relatert til: Jens Holmboe


    comments powered by Disqus