Nummer skapt av

Publisert: 1917

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 41 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1917-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Botanikk, Marinbiologi

Inneholder:

  • Havgræssernes Udbredelse i Verdenshavene., s. 33-43, Carl Emil Hansen Ostenfeld;
  • Om vilde dyrs smertefornemmelse og motstandsevne overfor smerte., s. 43-48, Martin Cecilius August Brinkmann;
  • De brædæmte sjøer i Nordre Østerdalen., s. 48-60, Gunnar Holmsen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus