Nummer skapt av

Publisert: 1918

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 42 (s. 225-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1918-08


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Fysikk, Fugler

Inneholder:

  • Nogen karakteristiske plantesamfund paa strandklipperne ved vore kyster., s. 225-247, Rolf Nordhagen;
  • Om kolloider., s. 247-259, Poul Edvard Poulsson;
  • Tre for Finmarken karakteristiske fuglearter., s. 259-277, Andreas Bredal Wessel;
  • Kometer i 1917., s. 277-281, Jens Fredrik Schroeter;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus