Nummer skapt av

Publisert: 1918

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 42 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1918-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Meteorologi, Medisin

Inneholder:

  • Bemerkninger om influenza og pneumoni., s. 321-330, Theodor Thjøtta;
  • Litt om bakevjer., s. 330-339, Carl Dons;
  • Fra det første skandinaviske geologmøte., s. 339-345, Niels-Henrik Kolderup;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus