Nummer skapt av

Publisert: 1919

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 43 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1919-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk, Meteorologi, Nekrologer

Inneholder:

  • Hans Jakob Sparre Schneider., s. 1-3, Thomas Georg Münster;
  • Veirforutsigelse., s. 3-16, Vilhelm Bjerknes;
  • Verdenskrigen og Europas plantevekst., s. 16-29, Jens Holmboe;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus