Nummer skapt av

Publisert: 1930

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 54 (s. 197-260)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1930-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Zoologi, Botanikk, Meteorologi

Inneholder:

  • Om vinterstormer langs Bergensbanen., s. 197-208, Sverre Petterssen;
  • Nedarving av kvantitative egenskaper hos vertebrater., s. 208-224, Christian Wriedt;
  • Scintillasjonsfenomenene., s. 224-245, Martin Fagermo;
  • Om potetkreften og dens bekjempelse., s. 246-259, Ivar Jørstad;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus