Nummer skapt av

Publisert: 1930

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 54 (s. 329-360)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1930-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Botanikk, Arkeologi

Inneholder:

  • Nydamskibet og Kvalsundbåtene., s. 329-342, Kirsten Lindøe;
  • Litt um voksterlivet pá Lista., s. 343-349, Olaf Hanssen;
  • Regnbuen., s. 350-358, S. Alsaker-Nøstdahl;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus