Nummer skapt av

Publisert: 1930

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 54 (s. 361-392)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1930-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Geologi, Botanikk

Inneholder:

  • Oprinnelsen til den Midt-Atlantiske Rygg., s. 361-366, Tom Barth;
  • Nogen interessante jordbunnsindikatorer i Norges flora., s. 367-371, Rolf Nordhagen;
  • Regnbuen., s. 371-384, S. Alsaker-Nøstdahl;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus