Nummer skapt av

Publisert: 1931

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 55 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens Museum



Signatur: ubb-tskr-naturen-1931-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fysikk, Nekrologer, Teknikk, Fugler

Inneholder:

  • Carl Krafft., s. 33-34, Jens Holmboe;
  • Om den nyere utvikling i atomlæren., s. 35-47, Egil Andersen Hylleraas;
  • Schoops sprutemetode og dens mangesidige anvendelse., s. 47-51, Alfred Salmony;
  • Storflaggspettens (Dendrocopus major) ernæring og levevis., s. 51-57, Askell Røskeland;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus