Nummer skapt av

Publisert: 1933

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 57 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1933-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Botanikk, Arkeologi

Inneholder:

  • Solsystemets grenser., s. 33-45, Kristian Lous;
  • Parasittiske blomsterplanter i Norges flora., s. 46-53, Johs. Hanssen;
  • Ny litteratur om de naturalistiske helleristninger., s. 54-61, Anathon Bjørn;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus