Nummer skapt av

Publisert: 1933

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 57 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1933-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Geologi, Paleontologi, Arkeologi, Jubileum

Inneholder:

  • Verdensrummet., s. 193-203, Sigurd Einbu;
  • Galileo Galilei., s. 203-221, Petter Lillebrænd;
  • En haitann fra permavleiringene i Asker., s. 221-226, Anatol Heintz;
  • Kan det finnes flintplasser på kyststrekningen mellem Kristiansand og Ålesund?, s. 227-244, Anders Nummedal;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus