Nummer skapt av

Publisert: 1934

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 58 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1934-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Kjemi, Fiske

Inneholder:

  • Positronet, det positive elektron., s. 161-168, Egil Andersen Hylleraas;
  • Virussykdommer hos planter. Belyst ved hollandske undersøkelser., s. 168-173, Hendrik Marius Quanjer;
  • Om den norske silds gyteinnsig og raseforhold., s. 174-186, Sven Runnström;
  • Temperaturen i lava- og magmamasser, samt et nytt geologisk termometer., s. 187-192, Tom Barth;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus