Nummer skapt av

Publisert: 1934

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 58 (s. 288-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1934-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Geologi, Botanikk, Kjemi, Medisin, Nekrologer, Entomologi

Inneholder:

  • Marie Sklodowska Curie., s. 289-294, Ellen Gleditsch;
  • Biologisk bekjempelse av farlige stikkemygg., s. 295-300, Leif Reinhardt Natvig;
  • Sammenligning mellem eldre og nyere astronomiske stedsbestemmelser på Sabine-øya som prøvesten for Wegeners teori om kontinentaldrift., s. 300-312, Hans Severin Jelstrup;
  • "Landøyda", (Senecio Jacobaea), en farlig giftplante for husdyr., s. 313-315, Fredrik Vogt Holmboe;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus