Nummer skapt av

Publisert: 1936

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 60 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1936-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Botanikk, Arkeologi

Inneholder:

  • Overtro og himmelfenomen., s. 257-264, Sigurd Einbu;
  • En støpeform til bronsesverd fra Møre., s. 265-278, Haakon Shetelig;
  • Almeskogen i Ytre-Kroken, Sogn., s. 279-285, Olaf Hanssen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus