Nummer skapt av

Publisert: 1937

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 61 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1937-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Biologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Torvmyrenes vidnesbyrd om landets historie., s. 129-139, Knut Fægri;
  • Fenologiske trekk fra Norges sydvestkyst 1932-35., s. 139-144, Asche Moe;
  • Nordens første innvånere., s. 145-155, Johannes Bøe;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus