Nummer skapt av

Publisert: 1937

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 61 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1937-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Fysikk, Paleontologi, Kjemi, Biologi

Inneholder:

  • Radiobølger og jonosfære., s. 193-203, Leiv Harang;
  • Om Norges fjellflora og dens oprinnelse., s. 204-223, Rolf Nordhagen;
  • Hvordan man sprenger atomer., s. 224-235, Odd Dahl;
  • Om bastarder, chimærer og varianter., s. 236-253, Leopold von Ubisch;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus