Nummer skapt av

Publisert: 1937

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 61 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1937-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Paleontologi, Meteorologi, Arkeologi, Kulturminner

Inneholder:

  • Bidrag til forståelsen av bronsealderens religion., s. 257-264, Arne Bang Andersen;
  • Om Norges fjellflora og dens oprinnelse., s. 264-274, Rolf Nordhagen;
  • Tåkedannelse., s. 275-280, Anfinn Refsdal;
  • De fredete trærs kulturelle betydning., s. 281-286, Christianne Daae-Neraas;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus