Nummer skapt av

Publisert: 1937

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 61 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1937-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk, Paleontologi, Meteorologi, Utviklingslæren

Inneholder:

  • Meteorologisk sikringstjeneste for luftruter., s. 353-361, Erik Bjørkdal;
  • Hund og lyktepel., s. 362-365, Leopold von Ubisch;
  • Paleontologi og utviklingslære., s. 366-374, Anatol Heintz;
  • Trekk fra vekstlivet på Norges sydvestkyst mellem kyndelsmesse og pinse 1932-35., s. 374-381, Asche Moe;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus