Nummer skapt av

Publisert: 1938

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 62 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1938-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Fysikk, Kemi, Nekrologer

Inneholder:

  • Lord Rutherford og hans livsverk., s. 97-107, Lars Vegard;
  • "Rødt sjøvann" ved Tvedestrand., s. 108-111, Trygve Braarud;
  • Kjemiske bindingsarter., s. 111-125, Haakon Haraldsen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus