Nummer skapt av

Publisert: 1938

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 62 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1938-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Geologi, Botanikk, Kemi, Nordlys

Inneholder:

  • Skred og skredsikring., s. 257-265, Arne Bugge;
  • Bor, dets betydning for plantene og for økonomisk plantedyrkning., s. 265-273, Mikkel Ødelien;
  • En nordlysteori fra 1733., s. 273-284, Einar Høigård;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus