Nummer skapt av

Publisert: 1938

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 62 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1938-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fysikk, Kjemi, Meteorologi, Teknikk

Inneholder:

  • De senere års utvikling av vårt kjennskap til geokjemien., s. 353-362, Victor Moritz Goldschmidt;
  • Stråling og høivoltteknikk., s. 362-374, Odd Dahl;
  • Hvad mener meteorologene om de gamle værmerker?, s. 375-384, Sigurd Evjen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus