Nummer skapt av

Publisert: 1942

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 66 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1942-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Marinbiologi, Meteorologi, Biologi, Pattedyr, Kreps, Klima, Keltertiden

Inneholder:

  • Om pattedyr- og menneskehjernens utvikling, s. 129-140, Eilif Dahl;
  • Klimatiske vilkår i Keltertiden, s. 140-148, Arne Bang Andersen;
  • Krepsen (Potamobius astacus) og hva den lever av, s. 149-157, Hjalmar Munthe-Kaas Lund;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus