Nummer skapt av

Publisert: 1943

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 67 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Meteorologi, Nekrologer

Inneholder:

  • Professor Axel Blytt: Noen minneord ved hundreårsdagen for hans fødsel, s. 161-171, Rolf Nordhagen;
  • Oson og vær, s. 171-179, K. Langlo-Olsen;
  • Jutulhugget, s. 179-188, Gunnar Holmsen;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus