Nummer skapt av

Publisert: 1943

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 67 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Kjemi, Ernæringsvitenskap, Nekrologer, Gener, Molekyler, Cytoplasma, Næringsmiddel

Inneholder:

  • Professor Jens Holmboe 1880-1943, s. 289-301, Rolf Nordhagen;
  • Minimumstemperaturer i Bergens omegn, s. 294-301, Carl Ludvig Godske;
  • «Levende molekyler»: I. Gener og cytoplasma, s. 301-311, Hans Sætren;
  • Bakteriologiske problemer i hermetikkindustrien, s. 311-319, Valborg Aschehoug;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy, Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1945.


    comments powered by Disqus