Nummer skapt av

Publisert: 1943

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 67 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Meteorologi, Biologi

Inneholder:

  • Om hekseringer og den såkalte «dødsstripe» i Vestfold, s. 353-369, Alf Egeberg Traaen;
  • Prinsipper og metoder i moderne værvarsling, s. 370-384, Carl Ludvig Godske;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus