Nummer skapt av

Publisert: 1945

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 69 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Bosetningsproblemer på Østlandet i subborealtiden og virkningen av klimaskiftet i tidlig jernalder., s. 1-17, Bjørn Hougen;
  • Klimavariasjoner i Norge i vår tid., s. 17-27, Theodor Hesselberg;
  • Skumrandfenomenet., s. 28-31, Trygve Braarud;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus