Nummer skapt av

Publisert: 1946

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 70 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1946-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Bjørn Helland-Hansen, Johan Huus, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Meteorologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Geologi og ingeniørarbeid., s. 193-200, Arne Bugge;
  • Litt omkring svirydning og steinalderens jord- og februk., s. 200-207, Anders Hagen;
  • Jordskjelvet i Sveits, januar 1946., s. 207-213, Johannes A. Dons;
  • Menneskets kunstklima., s. 214-229, Carl Ludvig Godske;
  • Filtermaven hos de høyere krepsdyr., s. 230-252, Ditlef Pentz Smith Rustad;
  • Relatert til: Bergen Museum, Bjørn Helland-Hansen, Niels-Henrik Kolderup, Torbjørn Gaarder, Johan Huus, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus