Nummer skapt av

Publisert: 1946

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 70 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1946-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Bjørn Helland-Hansen, Johan Huus, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Fiske, Teknikk

Inneholder:

  • Radar., s. 321-329, Helmer Hartmann Dahl;
  • De islandske torskefiskerier og deres naturgrunnlag., s. 329-343, Jon Jonsson;
  • Planteforedling., s. 343-350, M. Bjaanes;
  • Relatert til: Bergen Museum, Bjørn Helland-Hansen, Niels-Henrik Kolderup, Torbjørn Gaarder, Johan Huus, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus