Nummer skapt av

Publisert: 1947

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 71 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1947-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Johan Huus +, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Utviklingslæren, Universitetshistorie

Inneholder:

  • Eksamen atriums framtid., s. 97-99, Knut Fægri;
  • Fanaråken meteorologiske observatorium., s. 100-111, Finn Spinnangr;
  • Det arvelighetsteoretiske grunnlag for utviklingen., s. 111-124, Hans Sætren;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Johan Huus, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske


    comments powered by Disqus