Nummer skapt av

Publisert: 1947

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 71 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1947-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Johan Huus +, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Museumshistorie, Geologi, Utviklingslæren

Inneholder:

  • Oppfyller våre naturhistoriske museer de krav man bør kunne stille til dem? Noen betraktinger over fortid og fremtid., s. 193-213, Leif Reinhardt Natvig;
  • Populasjonsgenetikkens betydning for forståelsen av utviklingen., s. 213-225, Per Bergan;
  • Glaciasjons-teorien's gjennombrudd., s. 225-231, Per Bergan;
  • Litt om forholdene under og etter den siste istid i Norge., s. 232-252, Eilif Dahl;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Johan Huus, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske


    comments powered by Disqus