Nummer skapt av

Publisert: 1948

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 72 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1948-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum og Universitetet i Bergen, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Niels-Henr. Kolderup, Håkon Rasmussen og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kjemi, Biologi, Forskningsstøtte

Inneholder:

  • En gledelig nyhet., s. 65-68, Knut Fægri;
  • Atomenergien II., s. 68-85, Bjørn Trumpy;
  • Noen nyere undersøkelser over kroppslusas biologi., s. 85-91, Audfinn Tjønneland;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske, Håkon Rasmussen


    comments powered by Disqus