Brev skapt av

Mottaker
Wilhelm Frimann Koren Christie

Dato: 1826-03-19Signatur: ubb-ms-0032-a-032


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Brevet er skrevet "Til Hans Høyvelbaarenhed Herr Stiftamtmand Christie, Comaneur af Nordstjernen m. m., Bergen". Brevet omhandler korrespondanse med Amserdam "[...] om Fragten for Passagerer med Dampbaader, fra Amsterdam til Hamborg, og Aarsagen til, at man ikke har kunnet forskaffe de forønskede Oplysninger om Oeconomien [...]". Brevet er undertegnet Bergen 1826 Marts 19. Brevet bærer et lakksegl med bokstavene "AWM".

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skipsfart, Dampskip

Relatert til: Det Nyttige Selskab, Prospectus, Eener op te rigten, Amsterdamsche, Stoomboot-Maatschappij, Dampskibet Oscar

Er en del av

En pakke dokumenter vedkommende selskabets stiftelse.

Bl. a. den trykte indbydelse fra 1825. Love 1826, m. m. se mer

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus